Online Learning

Mỗi khóa học IELTS của Saigon English luôn có các giờ học online, giờ học online này là chương trình Blended Learning là dự án do Cambridge English (đơn vị ra đề thi) đã đầu tư rất nhiều vào và ra mắt vào năm 2018. Saigon English tự hào là Trung Tâm đầu tiên cũng như duy nhất đến hiện tại tại Sài Gòn sử dụng 100% chương trình học này cho các học viên thương yêu của mình.

Mới đầu, rất nhiều bạn hỏi Admin là “giờ học online là sao vậy chị?”, admin đã cố gắng giải thích rất ngắn gọn nhưng làm sao hiểu hết được nếu bạn chưa trãi nghiệm. Nhiều bạn sau khi trãi nghiệm giờ học online thì đã rất thích nhé, và chưa nghe bạn nào phàn nàn là em muốn học online mà chương trình breakdown hoài, vì nó là tâm huyết của Cambridge, xịn vậy thì sao breakdown được nè.

Xem sơ qua video bên dưới để thấy thầy Mark Lamerton hướng dẫn một mem đăng nhập và luyện tập các kỹ năng online như thế nào nhé.

If you decide to study IELTS, make sure your language school provides online (or E-learning) materials. You should also ensure that these materials are not just copying your course book and in-center classes, but provide additional, new content to support your studies.

All of our IELTS courses include 64 hours of online modules and tests. The Saigon English Online Learning System provides 40 hours of online modules for Reading, Writing, Listening and Speaking plus Grammar and Vocabulary for each level (from Foundation to Level 3). The productive skills of speaking and writing follow the same topics as in the course book and classroom, allowing students ta gain additional practice of the vocabulary they have learnt in class. The receptive skills of reading and listening introduce new topics, helping students to learn new vocabulary. We also provide Free access to eight online Cambridge English Official Practice Tests (24 hours).

Reading and Listening is auto-marked with instant reporting to your teacher for review. Students can also take timed Speaking Tests in which an examiner asks questions by video. Students record and save their answers and submit them for teacher review. Finally, for each unit of the course, students write a report or essay online and these are also submitted to your teacher to be marked.

Sau khi bạn đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh online, chúng tôi sẽ gửi email đường link để các bạn có thể hoàn thành bài kiểm tra 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết. Cuối cùng, nhân viên bên trung tâm sẽ gọi điện để xác nhận thời gian bạn có thể làm kiểm tra kỹ năng Nói trực tiếp online với giáo viên.

Facebook Messenger

☎️ Hotline : 0777 167 755