FREE IELTS Trial Class

Do dịch bệnh coronavirus, nên các trường có thông báo đóng thêm 1 tuần nữa. Team chúng mình sẽ dời ngày diễn ra Lớp Học Thử IELTS thêm 1 tuần nữa.

THỜI GIAN: 2:00pm-4:00pm, Thứ bảy, ngày 15/2/2020
ĐỊA ĐIỂM: Saigon English, A4-10 Saigon Royal, 34-35 Ben Van Don Street, District 4, HCMC