Khóa học & học phí

BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Đây là bài test 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết được mô phỏng dựa trên bài thi IELTS. Các giảng viên sẽ trực tiếp đánh giá vốn Anh Ngữ hiện tại từ đó giúp bạn chọn lớp học phù hợp, đưa ra lời khuyên và lộ trình học tập giúp các bạn đạt được mục tiêu IELTS trong thời gian ngắn nhất.

  • Bài Test 4 kỹ năng Nghe- Nói – Đọc – Viết
  • Thời gian test diễn ra trong 60 phút
  • Đánh giá đúng lộ trình và tư vấn lộ trình học IELTS tối ưu
  1. Bước 1: Đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào
  2. Bước 2: Tư vấn lộ trình học tối ưu nhất
  3. Bước 3: Chọn khóa học đúng trình độ
Current
Band Score
CourseCost
(VND 000’s)
Classroom
Hours
WeeksTarget
Band Score
3.5Foundation7,2003684.5
4.5Level 19,50045105.5
5.5Level 29,80045106.5
6.5Level 39,90045107.5
6.0Speaking and
Writing
7,5003686.5-7.5
Courses, Fees, Hours and Targets

Facebook Messenger

☎️ Hotline : 0777 167 755