Khóa học & học phí

BÀI KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐẦU VÀO

Đây là bài test 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết được mô phỏng dựa trên bài thi IELTS. Các giảng viên sẽ trực tiếp đánh giá vốn Anh Ngữ hiện tại từ đó giúp bạn chọn lớp học phù hợp, đưa ra lời khuyên và lộ trình học tập giúp các bạn đạt được mục tiêu IELTS trong thời gian ngắn nhất.

  • Bài Test 4 kỹ năng Nghe- Nói – Đọc – Viết
  • Thời gian test diễn ra trong 60 phút
  • Đánh giá đúng lộ trình và tư vấn lộ trình học IELTS tối ưu
  1. Bước 1: Đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào
  2. Bước 2: Tư vấn lộ trình học tối ưu nhất
  3. Bước 3: Chọn khóa học đúng trình độ

Facebook Messenger

☎️ Hotline : 0777 167 755