Tiếng anh giao tiếp trong kinh doanh

Đây là khóa học phù hợp với sinh viên đại học hoặc cao đẳng, và nhân viên công ty, những đối tượng cần phát triển và cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong một loạt các tình huống công việc như đàm phán, thuyết trình, điện thoại, họp và viết bài kinh doanh.

  • Học phí: 3,490,000 vnd
  • Tổng giờ học: 18 giờ (4 tuần)
  • Thời khóa biểu: 3 buổi 1 tuần- 12 lớp, 1 tiếng 30 phút / buổi
  • Khai giảng ngày: email > linh at saigonenglish.com
  • Thời gian học:
  • Đã bao gồm phí tài liệu, Feedback trực tiếp từ giáo viên cho 2 kỹ năng Viết & Nói + Bài kiểm tra cuối khóa. Hãy đăng ký kiểm tra trình độ tiếng anh miễn phí với thầy Mark ngay hôm nay.

Từ trung cấp đến nâng cao (A2-C1).

  • Please note this course is currently not available.