Business Skills

Chúng tôi cung cấp các khóa học Tiếng Anh thương mại, phù hợp cho sinh viên đại học hoặc các bạn đang làm việc tại các môi trường công sở. Các đối tượng đang cần trau dồi nâng cao các kỹ năng Giao tiếp Tiếng Anh, đặc biệt cho các tình huống khác nhau tại môi trường làm việc. Các khóa học tiếng Anh thương mại của chúng tôi được thiết kế cho các cấp độ từ A1 (Trình độ tiểu học) đến C1 (Nâng cao).

Chúng tôi có nhiều khóa học Tiếng Anh khác nhau phù hợp với học viên có các mục tiêu khác nhau, các khóa học này sẽ đáp ứng được nhu cầu của các học viên đến từ các chuyên ngành khác nhau. Các khóa học này được thiết kế cho các sinh viên đang chuẩn bị bước vào làm việc tại chuyên ngành của mình cũng như những ai đang làm việc tại các công ty, giáo trình được thiết kế tập trung vào cải thiện Ngữ Pháp cũng như cung cấp thêm các từ vựng chuyên ngành cần thiết cho người học. Các khóa học của chúng tôi có thể thích hợp với các người học đang hoạt động trong các ngành nghề như: Tài chính Ngân Hàng, Du lịch, Hàng Không, Vận Chuyển, Xây Dựng, Công Nghệ Thông Tin, Điều Dưỡng, Công nghiệp Dầu Mỏ, Dược Phẩm, Công Nghiệp Năng Lượng, Công nghiệp ô Tô.

Chúng tôi cũng có các khóa học Tiếng anh thương mại ngắn hạn tập trung vào các kỹ năng làm việc, phù hợp với nhiều nhân viên. Các khóa học ngắn này tập trung đào tạo các kỹ năng như : Kỹ năng đàm phán, Kỹ năng thuyết trình và kỹ năng viết email văn phòng . Ngoài ra các khóa học Tiếng Anh thương mại cũng sẽ rất phù hợp cho các bạn sinh viên đang theo học các chuyên ngành như Tiếp thị, Quảng cáo, Thương mại, Kế toán và Nhân sự.

English version:

We provide Business English solutions for university students and working people who need to improve their communication skills in different situations at work. Our courses are designed for A1 (Elementary) to C1 (Advanced) levels.

We have a range of courses available to suit learners with different objectives:

Vocational Training

Vocational courses meet the needs of learners in a range of specialisations. These are designed for students in vocational education as well as company staff, and combine a strong grammar syllabus with the essential vocabulary that they need for their working lives. The following courses are available: Banking and Finance, Tourism, Aviation, Logistics, Construction, Information Technology, Nursing, Oil Industry, Pharmaceuticals, Energy Industry, Automotive Industry.

Work skills

We also have short courses which focus on work skills, relevant to a wide range of employees. These comprise negotiation skills, presentation skills and business writing.

Professional courses

Finally, our Professional courses, ideal for students in employment, focus on specific jobs for professionals, such as marketing and advertising, sales and purchasing, accounting and human resources.


Corporate Training

Our in-house corporate training programs are designed to address the day-to day problems which managers and their staff have in dealing with others in an English-speaking environment.

A training needs analysis should be completed prior to any course. It can normally be completed in one day for up to 20 candidates. This allows us to:

  • Understand how English is used in your company/industry sector
  • Identify weaknesses and main areas for improvement
  • Assess staff competencies and proficiency level
  • Design a training program

Staff progress is assessed according to the CEFR (Common European Framework “Can-Do Statements”) and agreed with the respective line manager.

Further links:

Corporate Training

Information for HR Managers

Information for Training Managers